Suhted

Sinu elu koosneb olulistest ja olulisematest osadest, mille hulka kuuluvad ka sinu isiklikud suhted. Need suhted võivad varieeruda intiimsetest ja helladest kuni kaugemate ja keerukateni. Olenemata suhte olemusest, aitavad need kaasa sotsiaalsele tugivõrgustikule, mis on oluline nii füüsilise kui ka vaimse heaolu seisukohast. Suhete täpseks mõistmiseks ja arutamiseks on kasulik teada erinevaid suhetetüüpe, mida inimene võib omada.

Mis on suhe?

Suhe on side kahe inimese vahel, mis võib olla positiivne või negatiivne. See võib esineda laias valikus inimeste vahel, näiteks pere ja sõprade vahel. Kuigi “suhtes olekut” seostatakse sageli romantiliste suhetega, võib see viidata igasugusele ühendusele, mida üks inimene teise inimesega omab.

Füüsiline intiimsus, emotsionaalne kiindumus ja/või pühendumus ei pruugi alati kaasneda “suhtes olemisega”. Inimesed osalevad paljudes erinevates suhetetüüpides, millel on ainulaadsed omadused.

Põhiliigid suhetest.

Üldiselt jagunevad suhted mitmeks kategooriaks, kuigi nende vahel võib olla teatav kattuvus:

  • Peresuhted
  • Sõprussuhted
  • Tuttavasuhted
  • Romantilised suhted
  • Seksuaalsed suhted
  • Töösuhted
  • Situatsioonilised suhted

On erinevaid suhteliike, mis võivad erineda suuresti oma intiimsuse astmelt, ja igal põhiliigil võib olla mitu alamkategooriat. Elu jooksul võid kogeda erinevaid suhteliike, nagu allpool loetletud.

Kuigi suhete tüüpe on palju, siis nelja peamist tüüpi liigitatakse tavaliselt peresuhete, romantiliste suhete, sõprussuhete ja tutvussuhete alla.