Mis on maja horoskoobis?

Astroloogia on keerukas ja põnev teema, mis hõlmab mitmeid erinevaid elemente, alates planeetide ja tähtede asukohtadest kuni astroloogiliste märkide tähendusteni. Üks olulisemaid kontseptsioone astroloogias on majad, mis on võtmetähtsusega planeetide ja märkide mõju mõistmiseks meie elule. Kuid mis täpselt on majad astroloogias ja kuidas mõjutavad need meie astroloogilisi kaarte?

Selles artiklis vaatleme, mille eest vastutab iga horoskoobi kaheteistkümnest majast.

Esimene maja

Horoskoobi esimene maja vastutab isiksuse kõige märgatavamate tunnuste eest, sealhulgas välimuse ja selle eest, kuidas teistel inimestel on kalduvus seda isiksust tajuda. See võib anda ka arusaama esmamuljest, mille te oma ümbrusele jätate.

Teine maja

Horoskoobi teine maja vastutab materiaalsete väärtuste ja ressursside, sealhulgas raha, varade, omandi ja isiklike ressursside, nagu oskused ja võimed, eest. See maja aitab mõista teie suhet rahaga ja kuidas te oma ressursse kasutate. Samuti võib see anda vihjeid teie suhtumise kohta materiaalsetesse asjadesse ja võimega oma elu stabiilselt korraldada.

Kolmas maja

Horoskoobi kolmas maja vastutab suhtlemise ja mõtlemise eest. See hõlmab teie suhtlemisstiili, suhtlusoskusi, suhtlemisviise ja ka seda, kuidas te teavet vastu võtate ja töödeldate. See maja on seotud ka teie õppimisstiili ja -oskustega, sh. lühireiside, kirjutamise, lugemise ja kõnelemise oskused. Kolmas maja võib aidata mõista suhet oma õdede-vendade ja naabritega, samuti oma vaimse kohanemise ja kohanemisvõime taset.

Neljas maja

Horoskoobi neljas maja vastutab kodu, perekonna ja mineviku eest. See maja võib anda mõista teie suhteid oma vanematega, koduga seotud küsimusi ja ka seda, kuidas teie minevik kujundab teie olevikku.

Viies maja

Viies maja vastutab loovuse, romantika, meelelahutuse ja laste eest. See maja aitab mõista teie loovaid võimeid, hobisid ja romantilisi suhteid. See võib anda ka vihjeid teie suhte kohta lastega, samuti teie suhtumise kohta lõbustustesse ja riskide võtmisse.

Kuues maja

Kuues maja vastutab tervise, igapäevaste tööülesannete ja teenindamise eest. See hõlmab töötingimusi, töökoormust, tervishoiu küsimusi ja ka seda, kuidas te oma aega juhite.

Seitsmes maja

Seitsmes maja vastutab partnerluse, abielu ja koostöö eest. See maja aitab mõista teie suhteid teiste inimestega ja võib anda mõista ka teie suhtumist partnerlusesse ja koostöösse.

Kaheksas maja

Kaheksas maja vastutab muutuste, transformatsioonide ja sügavate suhete eest. See maja on seotud finantssuhetega, seksuaalsusega, surmaga ja ümberkujundamisega.

Üheksas maja

Üheksas maja vastutab vaimsuse, reisimise ja õppimise eest. See maja aitab mõista teie filosoofilisi ja vaimsusega seotud vaateid ning võib anda mõista ka teie suhtumist reisimisse ja õppimisse.

Kümnes maja

Kümnes maja vastutab karjääri, avaliku maine ja ambitsioonide eest. See maja võib anda mõista teie karjäärieesmärke, ambitsioone ja suhet tööga.

Üheteistkümnes maja

Üheteistkümnes maja vastutab sõprussuhete, rühmade ja ühiskonna eest. See maja hõlmab sõprussuhteid, sotsiaalseid ringe, ühiskondlikku kaasatust ja teie panust ühiskonda.

Kaheteistkümnes maja

Kaheteistkümnes maja vastutab alateadvuse, intuitsiooni ja iseendaga töötamise eest. See maja aitab mõista teie vaimset tervist, teie intuitsiooni ja unenägusid ning võib anda mõista ka teie suhtumist varjatud ja piiritletud asjadesse.